‘Zwolle ontsteekt het Olympisch Vuur’

| 14-03-2012

Heel Nederland staat van 21 tot en met 28 april voor de negende keer in het teken van de Nationale Sportweek. En SportService Zwolle wil, net als de afgelopen jaren, ook Zwolle tijdens deze week weer extra in de ban brengen van sport en bewegen. Als uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid heeft SportService Zwolle vier activiteitenprogramma’s samengesteld.

Met het oog op het Olympisch Plan 2028 staat de Nationale Sportweek in Zwolle de aankomende jaren in het teken van het ‘Olympisch niveau’. Met als thema ‘Zwolle naar Olympisch niveau’ wordt de Nationale Sportweek gebruikt om extra aandacht te genereren voor de gestelde ambities in het Olympisch Plan, en jaarlijks zal steeds een ander motto de revue passeren. Dit jaar is het motto ‘Zwolle ontsteekt het Olympisch Vuur.’

Voor de Zwolse basisscholen is er een breed pakket met activiteiten samengesteld waaraan zij tijdens de Nationale Sportweek 2012 kunnen deelnemen. De sportverenigingen kunnen gebruik maken van een breed aanbod van ondersteuningsmogelijkheden en worden uitgedaagd ook zelf actief aan de slag te gaan in de Nationale Sportweek. Nieuw dit jaar zijn de programma’s ‘aangepast sporten’ en ‘buurt’ (buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderopvang). De genoemde organisaties uit de buurt worden verzocht zich aan te melden via het deelnameformulier op www.sportservicezwolle.nl.

Als afsluiting van de Nationale Sportweek organiseert SportService Zwolle op vrijdag 27 april 2012 de buurtsportdagen op de Zwolse sportparken, waarbij kinderen kennis kunnen maken met de verschillende sportaanbieders in (de buurt van) hun wijk. Het doel van deze sportdag is de kinderen op een leuke en afwisselende wijze in contact te brengen met sport en bewegen, zodat de kinderen in hun vrije tijd (meer) aan sport- en bewegingsactiviteiten deelnemen.

Kijk voor meer info over de Nationale Sportweek in Zwolle en aanmeldingsformulieren op www.sportservicezwolle.nl.

SportService Zwolle, Nationale Sportweek

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws