‘Samen werken aan behoud van de jeugd’

| 10-06-2015

NOC*NSF, vijf grote jeugdsportbonden en SportService Zwolle hebben de handen ineen geslagen om verenigingen beter te kunnen adviseren in hun uitdaging om jongeren te blijven binden met sport. Afgelopen maandag is met een inspirerende bijeenkomst de samenwerking in het kader van ‘Samen werken aan behoud jeugd’ officieel van start gegaan.

© Hans Smit - Zwolleinbeeld.nl

Meer dan tachtig procent van de kinderen in de leeftijd van 12 jaar sport, de meeste kinderen als lid van een sportvereniging. In de leeftijd van 13 tot 18 jaar daalt dit aantal gigantisch. Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de sport(vereniging) niet meer aansluit bij de behoefte, de jongere geen tijd heeft om te sporten of het sporten onvoldoende prioriteit geeft. Het probleem is niet nieuw, verenigingen die het behoud van jongeren prioriteit geven en samenwerken aan oplossingen om jongeren langer te blijven binden wél. Cruciaal voor een succesvolle aanpak is het luisteren naar en betrekken van de jongeren bij de vereniging.

In samenwerking met SportService Zwolle wordt voor Zwolse verenigingen een leeromgeving gefaciliteerd waar ontmoeting, van elkaar leren en het verkennen van de samenwerking centraal staat. De verenigingen ZLTB en TV PAF (tennis), SV Zwolle en CSV ‘28 (voetbal), Kwiek en Lenig (gymnastiek), AV PEC 1910 (atletiek) en HC Zwolle (hockey) werken graag mee en worden komende tijd intensief begeleid in een aanpak op het behoud van jongeren. Huub Claessen van tennisvereniging PAF is erg enthousiast over het initiatief: “Het ledenaantal van de vereniging staat onder druk. Naast ledenwerving in de jongste doelgroep willen we jeugd en jongeren binden aan onze vereniging. De jeugd heeft immers de toekomst. In deze samenwerking hopen we ideeën op te doen waar we zelf nog niet aan gedacht hebben. We zijn benieuwd naar de uitwisseling met andere takken van sport.”

Tijdens de officiële kick-off hield jongeren communicatiebureau YoungWorks een inspirerend verhaal over ‘Wat motiveert jongeren’. Wat neerkomt op autonomie, verbondenheid en zich competent voelen! “Toepassen in de praktijk hoeft niet moeilijk te zijn. Jongeren uit recreantenteams autonomie geven en bevragen met wie ze in een team willen spelen wordt bijvoorbeeld al bij verschillende verenigingen succesvol toegepast”, aldus Sanne Winkler van SportService Zwolle. De komende periode komen de partijen verschillende keren bij elkaar, zodat verenigingen kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en een eigen aanpak ontwikkelen. Ze kunnen daarbij putten uit goede voorbeelden en tips en trucs die NOC*NSF en NISB hebben gebundeld.

Alle uitkomsten en ervaringen uit de lerende omgeving worden vertaald naar een digitaal stappenplan. Dit stappenplan, de goede voorbeelden, tips en trucs worden dit najaar beschikbaar gesteld aan alle Zwolse verenigingen en verenigingen in de rest van het land.

SportService Zwolle, PEC 1910, PAF, CSV ‘28, SV Zwolle, NOC*NSF, ZLTB, Kwiek en Lenig, HC Zwolle

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws