Optisport exploitant nieuwe zwembad

| 09-11-2011

Wethouder Gerrit Piek, namens de gemeente Zwolle, en algemeen directeur Erwin van Iersel van Optisport Exploitaties BV hebben woensdag de exploitatieovereenkomst voor het nieuwe hoofdzwembad op de locatie De Vrolijkheid getekend. Hiermee is een volgende stap gezet in de realisatie van het zwembad.

© Hans Smit - Zwolleinbeeld.nl

Nadat in november 2008 een besluit is genomen over de aanbestedingsmethodiek en een keuze is gemaakt van het ontwerp was de fase aangebroken om de aanbesteding van de exploitatie te organiseren. Op basis van het gekozen ontwerp, waaraan nog functionele verbeteringen zijn toegevoegd en een pakket duurzaamheidsmaatregelen, konden partijen zich inschrijven. Geïnteresseerde partijen kregen een leidraad mee met de spelregels en eisen ten aanzien van de inschrijvingen. Op 10 mei 2011 heeft het college ingestemd met de aanbestedingsleidraad en op 13 mei is de aanbesteding gepubliceerd.

Vier partijen hebben een inschrijving gedaan. Een adviescommissie heeft de inschrijvingen beoordeeld op prijs en kwaliteit. De commissie heeft vervolgens unaniem gekozen voor Optisport om deze partij voor te leggen aan de gunningcommissie als voorkeurskandidaat, die het advies ook unaniem heeft overgenomen. Optisport is sinds 1994 voor gemeenten een partner in beheer en exploitatie van sport- en leisurecentra. Het bedrijf exploiteert circa 150 accommodaties in zestig gemeenten, waaronder ruim zestig zwembaden. Daarnaast worden door Optisport Exploitaties BV ook sporthallen, ijsbanen, multifunctionele centra, theaters en private fitnesscentra ge├źxploiteerd.

Optisport heeft 1.600 medewerkers in dienst (800 fte) en ontvangt jaarlijks vijftien miljoen bezoekers, waarvan ruim acht miljoen zwemmende bezoekers zijn. Het bedrijf heeft ruime ervaring met de exploitatie van grotere zwembaden (ondermeer in Amsterdam, Dordrecht en Vlissingen-Middelburg). Met het gunnen van de exploitatie aan Optisport Exploitaties BV is bekend welke partij de exploitatie van het hoofdzwembad, conform de eisen en randvoorwaarden zoals is vastgelegd in de aanbestedingsleidraad, het exploitatie- en het huurcontract, op zich gaat nemen. Naar verwachting wordt het nieuwe zwembad eind 2012 opgeleverd.

© Hans Smit - Zwolleinbeeld.nl
Gemeente Zwolle, Zwemmen, Wethouder Gerrit Piek, Optisport

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws