Lintje voor sportfanaat Louis van Daalen

| 26-04-2013

Louis van Daalen is vrijdagochtend in het stadhuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen van burgemeester Henk Jan Meijer kreeg hij, tijdens de Lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag, de koninklijke onderscheiding. Van Daalen, die tevens lid is van de Sportief Zwolle Raad van Advies, ontving het lintje voor zijn grote veelzijdige sociaal-maatschappelijke verdiensten.

Twintig jaar lang zette hij zich in voor de politiek. Gezaghebbend, partijoverstijgend, verbindend en dichtbij de mensen. Hij hecht aan een betrouwbare overheid die mensen verantwoordelijkheid, ruimte en vertrouwen geeft. Hij was communicatieadviseur voor de VVD-fractie, schaduwfractielid, gemeenteraadslid en vice-voorzitter van de raad. In die laatste functie had hij een belangrijke rol bij de invoering van het dualisme. Niet alleen als volksvertegenwoordiger, maar ook als voorzitter van het Citycentrum Zwolle was hij een verbinder. Vanuit zijn liberale opvattingen draagt hij ondernemers in de stad een warm hart toe. Hij behartigde met verve hun belangen, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen: een leefbare en aantrekkelijke binnenstad met een goed ondernemersklimaat.

Hij bracht partijen samen en anticipeerde op nieuwe ontwikkelingen. Een inzet en visie die vruchten afwerpt, want Zwolle scoort goed in de top tien van Nederlandse winkelcentra. Hij vroeg aandacht voor zaken als (her)ontwikkeling, bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, winkelaanbod en veiligheid. Bij zijn afscheid van het Citycentrum Zwolle op 23 april jongstleden werd hij benoemd tot het eerste erelid. Hij heeft zich daarnaast jarenlang intensief ingezet voor de Stichting Stadwacht. Ook de recente uiteindelijke opheffiing daarvan heeft hij zorgvuldig begeleid.Cultuur en sport beschouwt Louis van Daalen als cement van de samenleving. Als raadslid steunde hij de totstandkoming van Theater De Spiegel en de oprichting van SportService Zwolle. In zijn vrije tijd zette hij zich in voor de BDG-hallen in Zwolle-Zuid en voetbalclub Berkum. Ook op het gebied van zorg kan de samenleving op hem rekenen. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Berkumstede is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van toekomstgerichte dienstverlening voor zorg en welzijn. Bij de nieuwbouw staat de aansluiting bij de zorgbehoefte van oudere mensen in de eigen woonomgeving voorop.

Daarnaast heeft Van Daalen zijn sporen op kerkelijk gebied verdiend. Onder zijn leiding is de fusie van vijf Zwolse parochies in 2001 uitgemond in de parochie Thomas a Kempis Zwolle. Een Zwols initiatief waarvoor hij het draagvlak wist te creëren en dat in het Aartsbisdom Utrecht de nieuwe standaard werd. Het team van Sportief Zwolle is uiteraard zeer trots op Louis en wil hem hierbij van harte feliciteren met zijn onderscheiding.

Gemeente Zwolle, Burgemeester Henk Jan Meijer, Sportief Zwolle

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws