‘Iedereen zwemt mee’ door zwemvangnet

| 13-02-2013

Nog dit jaar krijgen kinderen tussen de 7 en 12 jaar waarvan de ouders te weinig inkomen hebben om zwemlessen te betalen de mogelijkheid toch hun zwemdiploma te halen. De gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim en SportService Zwolle zijn een vangnetregeling voor deze kwetsbare kinderen overeengekomen. De komende tien jaar verzorgt Windesheim voor deze doelgroep zwemlessen. SportService Zwolle voert de regeling administratief uit.

© Hans Smit - Zwolleinbeeld.nl

Vorig jaar besloot de Zwolse gemeenteraad bij de PPN 2013 om het schoolzwemmen af te schaffen. De gemeente vindt dat zwemvaardigheid primair de verantwoordelijkheid is van de ouders. Daar komt bij dat zo’n tachtig procent van de basisschoolleerlingen, voordat ze deelneemt aan het schoolzwemmen, al over een zwemdiploma beschikt. Wel vond de raad dat voor de groep kinderen waarvan ouders te weinig inkomen hebben om zwemlessen voor hun kinderen te betalen een oplossing gevonden moest worden. Het zogenaamde zwemvangnet.

Om het zwemvangnet uit te kunnen voeren ontvangt Windesheim een bedrag van 75.000 euro per jaar. Dit bedrag was aanvankelijk bedoeld voor de vergoeding van het schoolzwemonderwijs in het nieuwe zwembad van de school. Binnen het vangnet is jaarlijks een instroom van maximaal 150 kinderen mogelijk. Daarnaast is afgesproken dat de school het aantal uren recreatief banenzwemmen uitbreidt van acht naar minimaal twaalf uur per week.

© Hans Smit - Zwolleinbeeld.nl

Omdat het zwembad van Hogeschool Windesheim naar verwachting in 2014 open gaat, heeft het college besloten dat de zwemlessen voor de vangnetregeling voorlopig in het Hanzebad kunnen plaatsvinden. Wethouder Gerrit Piek: “Het college hoopt dat we uiterlijk begin tweede kwartaal van dit jaar kunnen starten met de regeling. We willen vaart zetten zodat kwetsbare kinderen zo snel mogelijk de kans krijgen ook hun zwemdiploma te halen.”

De regeling wordt administratief uitgevoerd door SportService Zwolle. Als sportloket van de gemeente Zwolle is deze organisatie hiervoor bij uitstek geschikt. SportService Zwolle behandelt en toetst de aanvragen en volgt of kinderen ook daadwerkelijk blijven deelnemen om zo een diploma te halen. SportService Zwolle voert ook sinds 2012 jaarlijks de meting van het zwemdiplomabezit onder de basisschoolleerlingen van de groepen 3, 5 en 7 uit. Een onderdeel hiervan is ouders van kinderen zonder zwemdiploma te stimuleren hun kind deel te laten nemen aan zwemles. De regeling vangnet zweminstructie is te vinden op www.sportservicezwolle.nl.

Gemeente Zwolle, SportService Zwolle, Zwemmen, Hogeschool Windesheim, Wethouder Gerrit Piek

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws