‘Geen noodzaak voor extra kunstgrasvelden’

| 02-11-2016

Er is geen directe noodzaak voor de aanleg van extra kunstgrasvelden voor Zwolse voetbalclubs. Dat melden burgemeester en wethouders aan de raad na een onderzoek naar de capaciteit van de Zwolse voetbalvelden. Wel wil het college van burgemeester en wethouders in 2017 beginnen met de vervanging van de eerste kunstgrasvelden.

© Hans Smit - Zwolleinbeeld.nl

In 2002 legde de gemeente Zwolle bij wijze van proef het eerste kunstgrasveld aan bij SVI. Vanaf 2006 nam de aanleg van kunstgrasvelden een vlucht. Inmiddels liggen er op bijna alle Zwolse buitensportaccommodaties één of meer kunstgrasvelden. De gemeente heeft in totaal vijftien voetbalvelden van kunstgras, zes korfbalvelden en zes en een half hockeyveld aangelegd en in beheer. Daarnaast zijn er drie sportverenigingen die zelf een oefenveld hebben aangelegd met kunstgras en die ook zelf beheren.

Uit het onderzoek naar de capaciteit van de beschikbare voetbalvelden blijkt volgens het college van burgemeester en wethouders geen dringende reden om extra kunstgrasvelden aan te leggen. Vastgesteld wordt dat er weliswaar bij enkele verenigingen knelpunten zijn, maar het college meent dat die kunnen worden opgelost door slim om te gaan met de ruimte en goede samenwerking met andere verenigingen op het eigen park of in de wijk. Dit is ook in lijn met het recent vastgestelde ‘Actieplan Sport en Bewegen’. Het onderzoek maakte duidelijk dat op dit moment alle kunstgrasvelden op de Zwolse accommodaties nog voldoen aan de normen, maar dat er op onderdelen wel aandachtspunten zijn die vervanging wenselijk maken. Daarvoor is vanaf 2017 jaarlijks geld in de begroting beschikbaar, waarmee twee velden per jaar kunnen worden vervangen.

Burgemeester en wethouders stellen op basis van het onderzoek een volgorde voor de vervanging voor. Daarbij kijken ze niet alleen naar de leeftijd van de velden, maar ook naar de huidige kwaliteit en de gebruiksintensiteit. Ze stellen voor om als eerste veld 2 op sportpark De Weide Steen (WVF) en veld 1 op sportpark De Vegtlust (Berkum) te vervangen. Deze velden zijn er volgens het onderzoeksrapport in verhouding het slechtst aan toe en zullen bij latere vervanging nog sterker achteruit gaan, omdat ze intensief worden gebruikt.

© Hans Smit - Zwolleinbeeld.nl

Recent ontstond discussie over de risico’s van de rubberkorrels waarmee sommige velden ingestrooid zijn. Van de vijftien voetbalvelden die de gemeente heeft aangelegd is er bij twee rubbergranulaat gebruikt. Ook de drie oefenvelden die de verenigingen in eigen beheer hebben aangelegd zijn ingestrooid met rubbergranulaat. De overige dertien velden hebben een infill van kunststof (TPE) en de hockey- en korfbalvelden zijn met zand ingestrooid.

“We begrijpen dat spelers en clubs zich zorgen kunnen maken over de risico’s van de rubberkorrels. Wij hebben ons bij de keuze voor die korrels gebaseerd op de adviezen van het RIVM”, aldus wethouder René de Heer. “We vinden het verstandig dat er naar aanleiding van de onrust nu opnieuw onderzoek plaats vindt naar de risico´s van de rubberkorrels. Wij wachten nu de uitkomsten daarvan af, die worden eind dit jaar verwacht. Tot die tijd volgen wij de adviezen van het RIVM en de KNVB en zien wij geen reden om niet te spelen op kunstgras.” Burgemeester en wethouders zullen op basis van het onderzoek bekijken of het wenselijk is voor een andere infill te kiezen dan rubberkorrels. In dat geval zal de vervanging van de velden en/of het verwijderen van de korrels uit de bestaande velden duurder uitpakken.

Gemeente Zwolle, Voetbal, Wethouder René de Heer

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws