FC Zwolle-bestuur reageert op geruchten

| 22-06-2011

FC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser heeft woensdagochtend namens het bestuur van de club een brief gestuurd naar de pers. “We zijn als club de afgelopen weken geconfronteerd met berichtgeving die ten dele niet correct is. Het lijkt ons goed één en ander in het juiste perspectief te plaatsen”, schrijft Visser.

“Zwolle heeft als middellange termijn doelstelling na het seizoen 2012-2013 in de eredivisie te spelen. Binnen dit kader wordt continue hard gewerkt aan het verder verbeteren van de organisatie en de kwaliteit van de selectie. Ook wordt onderzocht of, naast de regionale samenwerking met topamateurclubs, het vormen van (inter)nationale samenwerking met betaald voetbal organisaties tot de mogelijkheden behoort. Hiertoe zijn en worden gesprekken gevoerd met een aantal (inter)nationale clubs, in een continue verkenning hoe we de club beter kunnen organiseren en de sportieve prestaties kunnen verbeteren.”

“Die gesprekken hebben als oorsprong bestaande persoonlijke contacten van de technische staf en bestuursleden binnen de club. Een klein - inmiddels bekend - voorbeeld daarvan is dat onze teamcoach Jaap Stam door Ajax is benaderd om een dag in de week specifieke training te geven. Wij hebben daar uiteraard direct medewerking aan gegeven. De mogelijke spin-off van het ‘kijken in de keuken’ van de kampioen van Nederland is niet alleen interessant, maar kan mogelijk ook concreet wat opleveren. In die zin zijn er ook wat verkennende gesprekken gevoerd met onder meer AA Gent en Real Madrid, echter tot dusver zonder concreet resultaat. We betreuren het dat de berichtgeving over een deel van de verkennende gesprekken vroegtijdig naar buiten is gekomen, omdat daardoor verwachtingen worden gewekt die wellicht in de praktijk niet kunnen worden waargemaakt.”

“De club gaat dit seizoen afsluiten met een positief resultaat van circa 100.000 tot 150.000 euro. Ter vergelijking: vorig seizoen eindigden we met een verlies van circa 550.000 euro. Deze enorme verbetering is gerealiseerd door vergroting van de inkomsten - sponsoren en maar liefst 35 procent meer toeschouwers - en een strakke kostendiscipline. De balansstructuur moet verder verbeterd worden - ook na de winst van het afgelopen seizoen kampt de club nog steeds met een negatief eigen vermogen van circa 1,2 miljoen euro, wil er sprake zijn van een echt gezonde financiële situatie.”

“In het licht van de financiële situatie en ter verbetering van de kwaliteit, is de samenstelling van de selectie sterk aangepast. Een groot aantal contractspelers heeft ons verlaten, al of niet vanwege het niet verlengen van de aflopende contracten. Daarnaast zijn er, evenals tijdens de wintermaanden weer veel geruchten rondom onze topspits Sjoerd Ars. Om tegemoet te komen aan zijn ambitie en zijn toekomstplannen niet te frustreren, hebben we als bestuur besloten mee te werken aan een voortijdig vertrek van Sjoerd Ars, mits er een acceptabele transfersom tegenover staat”, besluit Visser zijn toelichting.

Voetbal, FC Zwolle, Jaap Stam, Sjoerd Ars

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws