Eerste provinciale sportgids Overijssel

| 17-02-2011

Sportservice Overijssel heeft met de provincie Overijssel een sportgids ontwikkeld waarin zij de breedtesport onder de aandacht willen brengen. De provinciale sportgids, die woensdag werd gepresenteerd door gedeputeerde Gert Ranter, vertelt aan de hand van verhalen uit het veld welke breedtesportprojecten ondersteund worden. De gids is een wegwijzer door het provinciale aanbod van trainingen en adviestrajecten voor gemeenten, scholen en clubs.

Door te werken aan een actief sportklimaat willen beide partijen bewerkstelligen dat zoveel mogelijk inwoners van de provincie Overijssel de kans krijgen om (blijvend) te sporten. Sport heeft immers een positief effect op de samenleving wat betreft sociale cohesie, gezondheid en de overdracht van belangrijke waarden en normen. Afgelopen jaren investeerde de provincie onder andere in het verbeteren van de accommodaties, het oprichten van een jeugdsportfonds, de inrichting van het Olympisch Netwerk Overijssel en een succesvolle fair-playcampagne.

De afgelopen periode heeft de provincie extra geïnvesteerd in sport en ervoor gewaakt de sport niet vanuit een ivoren toren te regelen. “Sport is per definitie lokaal beleid”, vertelt Gert Ranter. “In de provinciale visie zijn gemeenten en verenigingen zelf verantwoordelijk voor het zijn of worden van een club die midden in de maatschappij staat. Met de nieuwe sportgids biedt Sportservice Overijssel sportverenigingen handvatten door het uitgebreide ondersteuningsaanbod zichtbaar te maken.”

Alle sportverenigingen en gemeenten in Overijssel krijgen de sportgids toegestuurd. Iedereen die zelf graag een exemplaar toegestuurd wil krijgen, kan dat cholno@spmsportserviceoverijssel.nl?subject=gids%20aanvragen%20Sport%20in%20de%20Breedte&body=Graag%20zou%20ik%20een%20exemplaar%20van%20Sport%20in%20de%20Breedte%20ontvangen.%0D%0AMijn%20adres%20is%3A%0D%0A">per mail aangeven bij Sportservice Overijssel.

Sportservice Overijssel, Provincie Overijssel

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws