Zwolle zet verder in op de Gezonde Stad

| 19-10-2010

Voor het einde van 2013 heeft Zwolle meer kinderen met een gezond gewicht dan het landelijk gemiddelde. Dat is één van de doelstellingen uit het programma Zwolle Gezonde Stad 2010-2013 dat het Zwolse college van burgemeester en wethouders dinsdag heeft vastgesteld.

Zwolle pakt overgewicht bij haar jeugdige inwoners aan via de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het gaat hierbij om een integrale en intersectorale aanpak van overgewicht. Via het gezin, de school, de wijk en via de zorg werken publieke en private organisaties samen op drie sporen: gezond gedrag, gezonde omgeving, gezonde zorg. De gemeente heeft voor de periode tot en met 2013 een programmamanager Zwolle Gezonde Stad aangesteld. Haar rol is om regie te voeren over het programma, verbindingen tussen het beleid, de praktijk en het onderzoek te leggen en de aanpak in de stad in te bedden.

Wethouder Erik Dannenberg: “Overgewicht neemt onder alle leeftijdsgroepen nog steeds toe. De stijging in overgewicht en obesitas in de afgelopen dertig jaar was het sterkst bij kinderen en jongeren. De gemeente, het bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties hebben de toename van overgewicht inmiddels als probleem erkend. Samen zetten we ons in voor een gezondere levensstijl.”

De aanpak in Zwolle om het overgewicht bij kinderen aan te pakken is tot nu toe succesvol gebleken. In 2006 is de GGD in opdracht van de gemeente in de wijken Diezerpoort en Holtenbroek met het programma ‘Samen Gezond’ gestart. Door nu de in Frankrijk effectief gebleken JOGG-aanpak toe te passen en meer partners uit de stad en omgeving daarbij te betrekken gaat de gemeente de huidige aanpak van overgewicht verbreden naar het programma ‘Zwolle Gezonde Stad’.

In het programma staan de doelstellingen voor de periode tot en met 2013 beschreven. Het einddoel van het programma is dat de aanpak in Zwolle eind 2013 duurzaam is geïmplementeerd en dat dit resulteert in een verbetering van de gezondheid van de jeugd in Zwolle en in gelijke kansen daarop. Voor de uitvoering van het programma heeft Zwolle een totaal bedrag van 1.067.000 euro beschikbaar. Het programma wordt gefinancierd vanuit verschillende, grotendeels externe, bronnen. Zo ontving de gemeente van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) voor vier jaar een subsidie van 250.000 euro. De gemeenteraad zal nog besluiten over het programma Zwolle Gezonde Stad.

De komende maand worden er voor jong en oud in Holtenbroek en Diezerpoort vanuit het programma Zwolle Gezonde Stad weer allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de Gezonde Week. Deze activiteiten variëren van gezonde lunches, workshops over gezonde traktaties en Zumba-lessen tot supermarktrondleidingen en een speurtocht. Het volledige overzicht met activiteiten is te vinden op www.stadskids.nl.

Gemeente Zwolle, Wethouder Erik Dannenberg, JOGG, Zwolle Gezonde Stad

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws