SVI en Begeleid Werken vinden elkaar

| 20-10-2010

Voetbalvereniging SVI en Begeleid Werken (BW) gaan samenwerken in het begeleiden van mensen met een beperking in een zinvolle dagbesteding. De beperking van de mensen die gaan deelnemen in het SVI-serviceteam kan liggen op het lichamelijke, psychosociale of verstandelijke vlak. Ongeacht een beperking heeft iedereen kwaliteiten en vaardigheden. Samen met SVI wordt geprobeerd de mogelijkheden en de ontwikkeling van cliënten met passende arbeid te benutten.

Als vrijwilligersorganisatie heeft SVI altijd behoefte aan mensen die een helpende hand kunnen bieden. Een serviceteam van ongeveer vijf cliënten van BW gaat in november starten met hun werkzaamheden op sportpark De Siggels, de thuishaven van SVI. Ze worden daarbij begeleid door een professionele begeleider van BW en ondersteund door vrijwilligers van SVI. In eerste instantie gaat het om klussen in de groenvoorziening, onderhoud en het beheer en herstel van voetbalmaterialen. De bedoeling is om dit op termijn uit te bouwen naar metaal- en horecawerkzaamheden.

Begeleid Werken is een re-integratiebedrijf, onder andere werkzaam in de regio Zwolle. Op basis van ieders kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden wordt actief gezocht naar een passende werkplek. De cliënt en de sociale omgeving staan daarbij centraal. Belangrijk onderdeel in de sociale omgeving is een zinvolle dagbesteding. BW wil graag in contact komen met mensen met een beperking die graag bij SVI willen werken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Judith Huisman: 06-30701077 of jhuisman@begeleidwerkenbv.nl.

SVI, Begeleid Werken

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws