RSS

Nieuws

4lijf-tip: ‘Vrouwen volop actief in de sport’
Gepubliceerd op woensdag 14 september 2011 om 12:00

Sportief Zwolle plaatst iedere woensdag de ‘4lijf-tip’. Het gaat om tips van Michèle van Reijsen. Zij is eigenares van de kleinschalige bewegingsstudio 4lijf aan de Voorstraat 33 in het centrum van Zwolle. Daarnaast houdt Michèle zich bezig met haar eigen programma ‘kind en overgewicht’. Onder de noemer ‘IKdoedurfkan!’ brengt zij kinderen naar een gezond gewicht. Hier volgt alweer de 70ste 4lijf-tip:

Voor ons vrouwen is het vanzelfsprekend: we fietsen fanatiek een spinningles uit, leggen onze benen tijdens een Yogalates les in onze nek of joggen in korte broeken over straat… Maar dat was voor onze overgrootmoeders een heel ander verhaal. Want zij deden niet aan sport. Het was ze zelfs verboden. Zo tegen het einde van de negentiende eeuw werd het bewegingsonderwijs verplicht en de oprichting van sportverenigingen geïntroduceerd. Men had de overtuiging dat intensieve, fysieke beweging gebaseerd op kracht en uithoudingsvermogen goed zou zijn voor de fysieke en mentale ontwikkeling van jongens. Voor meisjes zou het schadelijk zijn. In die tijd paste de manier waarop mannen sport beoefenden niet bij het beeld dat men van vrouwen had en de maatschappelijke positie van de vrouw, die soms letterlijk verstikt werd door haar korset, maakte dat het per definitie niets voor vrouwen was.

De zware en langdurige fysieke inspanning, sport, zou schadelijk zijn voor haar voortplantingsorganen en bepaalde bewegingen waren verboden omdat ze aanstoot gevelijk waren. Door het juk van haar korset, die soms zelfs voor borstkasmisvormingen zorgde, en haar maatschappelijk achtergestelde positie werden veel vrouwen uit de midden- en hogere klassen (geestes)ziek. Er kwam steeds meer begrip voor specifieke bewegingsstimulering van vrouwen, omdat sommige artsen beweerden dat het stimuleren van beweging bij vrouwen een positieve uitwerking op hun gezondheid zou kunnen hebben. Het zou zeker gunstig zijn voor hun baar- en zorgcapaciteiten en ook bijdragen tot een sterker nageslacht. Onder invloed van de Vrouwenbeweging werden heel veel heilige huisjes aangevochten en omvergegooid. Ze vochten voor gelijke rechten en maatschappelijke gelijkwaardigheid. Behalve kiesrecht veroverden vrouwen ook het recht om te mogen sporten. Tennis en golf waren de eerste sporten die door vrouwen beoefend werden.

De ontwikkelingen volgden elkaar snel op: mochten vrouwen tijdens de eerste Olympische Spelen in 1896 nog niet deelnemen, in 1900 stonden golf en tennis als eerste vrouwensporten op het programma. In 1928 werd in Amsterdam voor het eerst de 800 meter voor vrouwen gelopen. Toen enkele vrouwen dodelijk vermoeid de finish bereikten, regende het kritiek. In de krant werd door een journalist het volgende geschreven: “Moeten vrouwen zich nu zoo uitsloven en inspannen, zodat ze met verwrongen gezichten, met verbeten trekken en verwilderde haren, hijgend en afgemat door de finish gaan? Hebben vrouwen geen andere, geen betere sport dan deze, die er één voor de man is? Dat vrouwen ’s winters schaatsenrijden, met eleganten, maar forschen slag, dat zij zoo’n beetje tennissen met hupsche gebaartjes, dat zij glijden op een rijwiel, zachtkens zonder zich ernstig in te spannen (..) wij kunnen het ons allemaal best voorstellen. Maar de sport die zooveel eischt, zóó groote inspanning, die is niet voor de vrouw. Daar zijn ze beide te goed voor, de vrouw en de sport…"

Gelukkig is het tegenwoordig anders… In 2011 sport maar liefst 65 procent van de Nederlandse bevolking gemiddeld één keer per maand. En dat zijn minstens voor de helft vrouwen. You go girl!

Michèle van Reijsen

Gerelateerd nieuws