Nieuw 3-koppig bestuur voor Blue Hawks

| 12-05-2012

Honk- en softbalvereniging Blue Hawks heeft een nieuw bestuur. Tijdens een extra ledenvergadering hebben de aanwezige leden ingestemd met de toetreding van het nieuwe bestuur en de nieuwe commissieleden. Deze verandering is een gevolg van de structuurwijziging van de club.

Tijdens de wintermaanden heeft Blue Hawks in samenwerking met SportService Zwolle de organisatiestructuur van de club onder de loep genomen. Hier zijn in verschillende sessies, naast het toenmalige bestuur, ook alle leden bij betrokken. Naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur is de club op zoek gegaan naar leden voor de beschikbare functies. Daarnaast is het bestuur teruggebracht tot drie personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een groot deel van de uitvoerende taken wordt vanaf nu ondergebracht bij commissies.

Tijdens de ledenvergadering konden de leden stemmen op de kandidaten voor de nieuwe functies. Alle kandidaten zijn door de leden gekozen. Dit betekent dat zij in principe de komende drie jaar hun functie kunnen vervullen. Door deze wijziging gaan de bestuursleden Gordon Conradie (wedstrijdsecretaris), Henri Bruins-Slot (commissie accommodatie en facilitair) en Martin Brinkhuis (activiteitencommissie) verder in één van de commissies. Jan Egbertsen verruilt de functie van penningmeester voor die van voorzitter. Rogier van Zon (secretaris) en Erika Dunning (penningmeester) treden nieuw toe tot het bestuur.

De commissies zijn verder aangevuld met Jan Ringnalda (coördinator sponsoring) en Michiel Holsheimer (communicatie en PR). Wel heeft Blue Hawks nog openstaande vacatures. In de komende maanden hoopt de club deze functies ook op te vullen. Het gaat onder meer om leden voor de kascommissie, de ledenadministratie, de financiële commissie en de activiteitencommissie.

Blue Hawks, Honkbal, Softbal

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws