Meer dan Voetbal label voor Special Heroes

| 25-09-2010

Het project Special Heroes, een samenwerking van onder andere voetbalvereniging HTC en lokale partners uit Zwolle, ontvangt op vrijdag 15 oktober 2010 het Meer dan Voetbal label. Dit label is onder andere door de KNVB in het leven geroepen om maatschappelijk betrokken voetbalprojecten beter herkenbaar te maken. Het label, waarin de opvallende groene bal is verwerkt, toont aan dat het project Special Heroes écht bijdraagt aan een betere samenleving.

Het sportstimuleringsproject Special Heroes is een landelijk initiatief van de Arnhemse speciaal onderwijsstichting De Onderwijsspecialisten, overkoepelend sportorgaan NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. Binnen dit project maken kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en chronisch zieke kinderen in de leeftijd van vier tot twintig jaar kennis met een groot aantal sporten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met reguliere sportverenigingen, aangezien het uiteindelijk doel is dat deze doelgroep lid wordt van een ‘gewone’ sportvereniging.

Het projectbureau van Special Heroes, speciaal onderwijsinstelling De Twijn, de stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan en SportService Zwolle hebben Special Heroes gezamenlijk in Zwolle ingevoerd. Met middelen van de NOC*NSF-proeftuin status is gestart met de verenigingen op sportpark De Pelikaan. HTC biedt met haar trainers en met vakleerkrachten van De Twijn meerdere groepen leerlingen binnenschools aanbod voetbal alsook in een later stadium op het sportpark De Pelikaan bij HTC zelf. Een uniek project waarbij in goede samenwerking heel nadrukkelijk de verbinding tussen speciaal onderwijs en de sportvereniging, in dit geval HTC, tot stand is gebracht.

Het bestuur van HTC is daarom ook bijzonder verheugd met de aanstaande erkenning middels het Meer dan Voetbal label en ziet dit als een beloning voor het gevoerde maatschappelijk beleid. Het label geeft de club extra motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan. Net als vele andere voetbalclubs en organisaties in Nederland zetten de betrokken partijen met Special Heroes hun schouders onder verantwoord en betrokken voetbal. Het label zal vrijdag 15 oktober overhandigd worden tijdens de jaarlijkse Frion Sportdag. Hierbij zijn ook leerlingen van De Twijn aanwezig.

Special Heroes, Sportpark De Pelikaan, HTC, G-voetbal, G-sporten

Deel deze pagina:

Gerelateerd nieuws